Zaznacz stronę

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91reguluje również formę wypłaty odszkodowania. Zgodnie z art. 7 ust. 3 powołanego rozporządzenia odszkodowanie jest wypłacane w gotówce, elektronicznym przelewem bankowym, przekazem bankowym lub czekami bankowymi albo, za pisemną zgodą pasażera, w bonach podróżnych i/lub w formie innych usług.

Zdarzają się sytuacje, w których przewoźnik lotniczy proponuje voucher/ bon zamiast wypłaty odszkodowania. Pasażerowie często zgadzają się na taką formę, bojąc się, że jest to jedyna rekompensata, jaką zaproponuje przewoźnik. Przed wyrażeniem zgody na przyjęcie tej formy wypłaty odszkodowania należy zastanowić się, czy wartość takiego vouchera/bonu nie jest niższa niż to, co faktycznie nam przysługuje. Należy również zwrócić uwagę na okres ważności takiego vouchera – często zdarza się, że jest to krótki czas, podczas którego albo większość lotów jest już wykupionych albo okres ten nie obejmuje okresu wakacyjnego Ważne jest to, że to pasażer decyduje, czy chce otrzymać wypłatę odszkodowania w formie bonu/vouchera czy też woli formę pieniężną. Nie bójmy się odmówić. Warto dochodzić odszkodowania w wysokości zagwarantowanej nam przepisami prawa.

Na naszej stronie znajdziesz informacje, jakie kwoty Ci się należą oraz jak ich dochodzić.