Zaznacz stronę
W każdym z tych trzech przypadków możesz mieć prawo do odszkodowania w wysokości do 600 Euro.

Jeżeli Twój lot był opóźniony o więcej niż trzy godziny, został odwołany lub też spotkałeś się z odmową wejścia na pokład samolotu, a sytuacja ta wynikła z przyczyn leżących po stronie linii lotniczej, prawdopodobnie przysługuje Ci odszkodowanie.

Czas opóźnienia lotu liczy się na moment dotarcia Pasażera do portu docelowego swojej podróży, określanej jako moment otwarcia drzwi samolotu po przylocie.

Dodatkowo warto zaznaczyć, że rozporządzenie WE nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów wskazuje, że odszkodowania można się domagać zarówno od linii lotniczych z siedzibą w Unii Europejskiej jak również od linii lotniczej spoza UE ale tylko wówczas, gdy lotnisko odlotu znajdowało się na terytorium Unii Europejskiej, na Islandii, w Norwegii lub w Szwajcarii, przy czym za terytorium UE traktuje się także terytoria zamorskie państw członkowskich UE, tj. Gujanę Francuską, Martynikę, Gwadelupę, Reunion, Saint –Martin, Maderę, Azory oraz Wyspy Kanaryjskie.

Rekompensata przysługuje za wszystkie loty – liniowe, wakacyjne oraz czarterowe a kwota odszkodowania uzależniona jest od długości lotu liczonej w kilometrach. Odszkodowanie należy Ci się także w przypadku lotu służbowego opłaconego przez pracodawcę.

Maksymalna kwota, jaką można uzyskać za opóźnienie/odwołanie lotu lub odmowę wejścia na pokład to 600 EURO dla każdego Pasażera, nawet nieletniego dziecka. Jest to równowartość około 2500 PLN.

Oczywiście zdarzyć się może, że linia lotnicza może nie ponosić odpowiedzialności o której mowa powyżej, jednakże występuje to w sytuacji kiedy opóźnienie lub odwołanie lotu wynika z okoliczności nadzwyczajnych, jak np. niestabilna sytuacja polityczna, zagrożenie wojną, porwanie samolotu, zamknięcie lotniska z powodów pogodowych.

Odszkodowanie należy się nawet wówczas, gdy linia lotnicza zapewniła Ci opiekę podczas problemów związanych z lotem.

Jak uzyskać odszkodowanie?

Co zrobić gdy samolot się opóźni, odwołają Twój lot lub odmówią Ci wejścia na pokład?

Najprostszym sposobem jest wypełnienie formularza na naszej stronie internetowej www.odszkodowaniesamolot.pl, a następnie udzielenie nam pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy w Twoim imieniu. Na naszej stronie internetowej krok po kroku pokierujemy Cię przez wszystkie etapy potrzebne nas do udzielenia niezbędnych informacji w procesie uzyskiwania odszkodowania. Nie zajmie Ci to dłużej niż 5 minut! Resztą zajmiemy się za Ciebie!

Po uzyskaniu pełnomocnictwa to my zajmujemy się wszystkimi formalnościami oraz prowadzimy cały proces uzyskania odszkodowania, a prowizję w wysokości 20 % netto (24,6 % brutto) pobieramy tylko w przypadku uzyskania odszkodowania i dopiero po ich otrzymaniu od linii lotniczej.

Zachęcamy do korzystania z naszej pomocy! Współpracujemy z profesjonalistami, którzy sprawnie i fachowo zajmą się Twoją sprawą