Zaznacz stronę

Wiele podróżujących korzysta z lotów z przesiadką, tzw. ,,lotów łączonych”. W przypadku, gdy podróżny dotrze do miejsca docelowego przekraczając 3 godziny od czasu planowanego (z winy przewoźnika) ma pełne prawo domagać się odszkodowania. Ważne jest, aby loty łączone były zakupione razem. Jeżeli chciałbyś ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot, należy udokumentować czas przybycia do miejsca docelowego (np. zdjęcie z tablicy przylotów/odlotów). Warto pamiętać, aby nie przyjmować innych ofert przewoźnika, np. voucherów, w zamian za odstąpienie od roszczeń, gdyż w takiej sytuacji uzyskanie odszkodowania może być utrudnione. W sprawie odszkodowania kluczową rolę odgrywa Rozporządzenie 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91. Należy pamiętać, iż wskazane rozporządzenie nie obejmuje lotów, które w całości są dokonywane poza państwami członkowskimi. Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia, ma ono zastosowanie

  1. a) do pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego, do którego ma zastosowanie traktat oraz
  2. b) do pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się w kraju trzecim i lądujących na lotnisku w państwie członkowskim, do którego ma zastosowanie traktat, chyba, że otrzymali oni korzyści lub odszkodowanie oraz udzielono im opieki w tym kraju trzecim, jeżeli przewoźnik lotniczy obsługujący dany lot jest przewoźnikiem wspólnotowym.

A więc zgodnie z tym, aby ubiegać się o odszkodowanie wynikające z rozporządzenia, miejsce odlotu lub miejsce docelowe musi być w państwie członkowskim. Trybunał Sprawiedliwości ogłosił wyrok, w którym określił, iż miejscem docelowym jest miejsce lądowania określone na bilecie przedstawionym na stanowisku kontrolnym lub, w przypadku lotów łączonych, miejsce lądowania ostatniego lotu. Tutaj warto wskazać, iż zgodnie z oceną Trybunału, w przypadku lotu łączonego nie ma znaczenia zmiana statku powietrznego. W takiej sytuacji loty łączone mogą być obsługiwane przez tą samą linię lotniczą, bądź dwie różne. W przypadku rezerwacji biletów warto zwrócić uwagę na czas potrzebny na ,,przesiadkę”, gdyż osoba, która z własnej winy nie zdąży na kolejny lot nie będzie uprawniona do ubiegania się o odszkodowanie.

Podsumowując TSUE orzekł, iż artykuł 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r.(…), należy interpretować w ten sposób, że owo rozporządzenie ma zastosowanie do przewozu pasażerów dokonanego na podstawie jednej rezerwacji, w ramach którego między odlotem z lotniska znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego a przylotem na lotnisko znajdujące się na terytorium państwa trzeciego miało miejsce planowane międzylądowanie poza Unią Europejską, ze zmianą statku powietrznego.

Zatem jeżeli przydarzył Ci się opóźniony lot z przesiadką, przedstawiamy kilka wskazówek:

  1. Odszkodowanie przysługuje, jeżeli godzina dotarcia do miejsca docelowego jest opóźniona o minimum 3 godziny,
  2. Pamiętaj o jednej rezerwacji wszystkich lotów do miejsca docelowego,
  3. Dowiedz się o przyczynach opóźnienia, gdyż jest to bardzo ważne, ponieważ odszkodowanie nie przysługuje w przypadku nadzwyczajnych okoliczności,

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, czy możesz ubiegać się o odszkodowanie, napisz do nas a zweryfikujemy sprawę i powiemy, czy odszkodowanie z tego tytułu Ci przysługuje.