Zaznacz stronę

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91dotyczące praw pasażerów ma zastosowanie nie tylko do lotów pomiędzy różnymi państwami członkowskimi, ale również do lotów krajowych. Oznacza to, że w przypadku odwołania lotu, długiego opóźnienia lub odmowy wejścia na pokład w przypadku lotów na terenie Polski, pasażerowie mogą skierować do linii lotniczych roszczenie odszkodowawcze.

 

Z Rozporządzenia nr 261/2004 wynika, że wysokość odszkodowania zależna jest między innymi od czasu opóźnienia oraz od długości lotu. Polskie krajowe loty nigdy nie przekroczą długości 1500 km, co oznacza, że odszkodowanie należne pasażerowi wyniesie:

 

Czas opóźnienia

 

Opóźniony lot

 

Odwołany lot

Odmowa

przyjęcia na pokład

 

Mniej niż 2 godziny 0 € 125 € 250 €

 

Powyżej 2 godziny 0 € 250 € 250 €

 

Powyżej 3 godziny 250 € 250 € 250 €

 

Powyżej 4 godziny 250 € 250 € 250 €

 

Samolot nie dotarł na miejsce 250 € 250 € 250 €

* Tabelka przedstawia wysokość odszkodowania przy długości lotu poniżej 1500 km