Zaznacz stronę

Jeszcze na początku tego roku strajki pracowników linii lotniczych uważano za okoliczność nadzwyczajną, której skutkiem było uchylenie się linii lotniczej od wypłacenia odszkodowania za odwołanie lotu, opóźnienie lub za odmowę wpuszczenia na pokład.

W wyniku przełomowego wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który zapadł w kwietniu 2018 r., dotyczącego odszkodowań za loty odwołane lub opóźnione w związku ze strajkiem personelu pokładowego, linie lotnicze mogą być zobowiązane do wypłacenia poszkodowanym pasażerom stosownego odszkodowania. ETS orzekł, iż nawet nieplanowany, nielegalny strajk – dziki strajk, nie stanowi okoliczności nadzwyczajnej i nie zwalnia przewoźnika lotniczego od obowiązku wypłaty odszkodowania. Sędziowie wskazali, że strajk pracowników, bez względu czy był on zaplanowany bądź nie, jest wyłącznie winą linii lotniczych. Taki strajk w dużym stopniu spowodowany jest niezadowoleniem pracowników. To przewoźnik powinien zapewnić odpowiednie warunki pracy swoim pracownikom lub wcześniej podjąć kroki w celu poprawy jakości ich pracy.

Wskazane orzeczenie zdecydowanie działa na korzyść pasażerów, gdyż mogą się oni ubiegać o wypłatę odszkodowania nawet do kwoty 600 euro z tytułu strajku pracowników linii lotniczej. Wyrok dotyczy również sytuacji zaistniałych wcześniej, przed ogłoszeniem decyzji ETS, jedyną przeszkodą jest przedawnienie sprawy. O przedawnieniu roszczeń jest mowa we wcześniejszym artykule na naszej stronie internetowej, do zapoznania którego serdecznie zachęcamy.

Zapraszamy do korzystania z naszej pomocy. Nie jest wymagana Twoja znajomość co do treści orzeczeń i rozporządzeń, a także całego procesu odszkodowania, to my możemy się wszystkim zająć. Najprostszym sposobem jest wypełnienie formularza na naszej stronie internetowej www.odszkodowaniesamolot.pl, to nic nie kosztuje.