Zaznacz stronę
Voucher / bon zamiast odszkodowania?

Voucher / bon zamiast odszkodowania?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG)...